راه های تماس با ما

مشتاقانه متظر تماس شما هستیم

تجربه ای نو در خرید بدون واسطه
مطمئن باشید پاسخ گویی سریع به درخواستهای شما عزیزان اعم از مشتری فعلی یا مخاطب وبسایت از اولویتهای ماست.از شنیدن صدای گرم شما و یا خواندن پیامهایتان بسیار خرسند خواهیم شد

مشتاقانه متظر تماس شما هستیم

تجربه ای نو در خرید بدون واسطه
مطمئن باشید پاسخ گویی سریع به درخواستهای شما عزیزان اعم از مشتری فعلی یا مخاطب وبسایت از اولویتهای ماست.از شنیدن صدای گرم شما و یا خواندن پیامهایتان بسیار خرسند خواهیم شد

تماس با ما :

۰۵۱۴۲۲۳۲۳۰۳

تماس با ما :

۰۵۱۴۲۲۳۲۳۰۳

آدرس:

مشهد، میدان فردوسی، بلوار مهرآباد، بین مهرآباد ۵ و ۷

آدرس:

مشهد، میدان فردوسی، بلوار مهرآباد، بین مهرآباد ۵ و ۷

ایمیل :

yaserkar۶۷@gmail.com

ایمیل :

yaserkar۶۷@gmail.com

ساعت کاری:

۸:۰۰ الی ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

ساعت کاری:

۸:۰۰ الی ۱۴:۳۰ - ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰

.

.